Segona convocatòria de places de monitors/res pels casals d'estiu (juny i juliol)

Termini de presentació d’instàncies fins el dimarts 12 de juny.